Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΑΡΟΣ  Επίκ. Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 2107275858  Fax : 2107275721 e-mail:   atglaros@soctheol.uoa.gr

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Λήψη της αίτησης προς συμπλήρωση και κατάθεση:
http://goo.gl/j65u5n

Κύριος στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η άμεση επαφή 15 προπτυχιακών φοιτητών με το αντικείμενο της μελλοντικής απασχόλησής τους προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα και ταυτόχρονα ν’ αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε χώρους με θεολογικό, παιδαγωγικό, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα υλοποιηθεί το επόμενο χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι (α) έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων του Α’ έτους και όσοι (β) θα έχουν το επόμενο χειμερινό εξάμηνο την φοιτητική ιδιότητα. Συνεπώς δεν θα δηλωθεί φέτος η Πρακτική Άσκηση ως Προαιρετικό Μάθημα στις Δηλώσεις Μαθημάτων αλλά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος!

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 21-06-2016 έως 27-06-2016 στον 1ο όροφο Γραφείο 105 κ. Α. Αγαπητού (Καθημερινά ώρα 11-12.00 π.μ.). 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
 2. Αίτηση + Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται επιπλέον: α) πτυχία ξένων γλωσσών, β) η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος κλπ γ) γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (δίπλωμα χρήσης αναγνωρισμένο από το Κράτος, π.χ. ECDL) δ) συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις ε) άλλες δεξιότητες.
3. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα πτυχία, σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα. ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων θα ακολουθήσει ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  την Τετάρτη 29  Ιουνίου    2016, ώρα 11.00 π.μ. στο Βιβλικο-Αρχαιολογικό Μουσείο.
 Από το Γραφείο