Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (USERNAME ΚΑΙ PASSWORD) ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (MY STUDIES)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκειμένου να εγγραφείτε στο σύστημα και να αποκτήσετε Username και Password ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (My-studies) και να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, η Γραμματεία του Τμήματος εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες. Προσκαλείσθε να επωφεληθείτε κατεβάζοντας το αρχείο στον υπολογιστή σας και εκτυπώνοντάς το, ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεσθε κατά τη διαδικασία.

Λήψη: http://goo.gl/OwtXoI


- Όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου τους (αναγράφεται στη βεβαίωση πρώτης εγγραφής) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία: τηλ. 210 727 5742, 210 727 5712, 210 7275 715.

- Η Γραμματεία δέχεται το κοινό κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00.


Από τη Γραμματεία