Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2015-16 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2015-16 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Θεολογία και Κοινωνία".
- Προκήρυξη ΠΜΣ "Θεολογία και Κοινωνία" 2015-16 (αναλυτικές πληροφορίες, δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη): http://goo.gl/UQGkLv
- Αίτηση συμμετοχής (κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά): http://goo.gl/vG4YN2
Το ΠΜΣ Ά κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές) περιλαμβάνει έξι (6) κατευθύνσεις: α. Βιβλικών Σπουδών-Καινής Διαθήκης, β. Εκκλησιαστικής Γραμματείας, γ. Θρησκειολογίας, δ. Κανονικού Δικαίου, ε. Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής και Επικοινωνίας, και στ. Χριστιανικής Λατρείας. Το Τμήμα επίσης προσφέρει και μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου (ΠΜΣ Β' κύκλου).
Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων: 21 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2015, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00π.μ. – 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στην επιλογή σας.
- Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ "Θεολογία και Κοινωνία" 2015-16: http://goo.gl/vfV9H2
- Συνολικό Πρόγραμμα Μαθημάτων για όλες τις Κατευθύνσεις: http://goo.gl/tmXnAU


Από τη Γραμματεία