Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. ΣΠ. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015Στα μαθήματα Ψυχολογία τής θρησκείας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - 8 ΕΞΑΜΗΝΟ) και Θέματα ψυχολογίας τής Θρησκείας  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - 8 ΕΞΑΜΗΝΟ) του Αν. Καθηγητή Σπ. Τσιτσίγκου, θα πραγματοποιηθούν πρόοδοι για τη διευκόλυνση των φοιτητών.

Η ύλη τών προόδων θα είναι οι ερωτήσεις, που έχουν αναρτηθεί στο E-CLASS από τον ίδιο τον κ. Αν. Καθηγητή και οι απαντήσεις θα βρίσκονται στο αντίστοιχο σύγγραμμα του κάθε μαθήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προόδους είναι η εγγραφή τού ονόματος του κάθε φοιτητή στη λίστα κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τού μαθήματος.

Όποιος φοιτητής δεν δικαιούται συγγράμματα, μπορεί να προμηθευτεί φωτοτυπίες από το βιβλιοπωλείο Λ. Νούκας.

Στις προόδους μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από την παρακολούθηση όλοι οι φοιτητές.

Επιτυχία στις προόδους απαλλάσσει τον φοιτητή από τις εξετάσεις τού Εαρινού Εξαμήνου. Πιθανή αποτυχία δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου.

Ημερομηνίες προόδων
Μάθημα Ψυχολογίας τής Θρησκείας  (υποχρεωτικό)   ΔΥΟ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ
Α’  πρόοδος:  Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - ώρα προσέλευσης  11.00 πμ
Β’  πρόοδος:  Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 - ώρα προσέλευσης  10.00 πμ
Και τις δυο φορές θα διεξαχθεί γραπτώς η εξέταση εντός τής αίθουσας διδασκαλίας, κατά τα 30 πρώτα λεπτά τής παράδοσης. (Σπουδαστήριο).

Μάθημα Θέματα Ψυχολογίας τής Θρησκείας (προαιρετικό) ΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ.
Τρίτη 26 Μαΐου 2015  10.00 πμ ― 14.00 μμ
Θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση ανά ομάδες στο Γραφείο τού Αν. Καθηγητή (Α’ Όροφος)

Τα αποτελέσματα των προόδων θα αναρτηθούν στον πίνακα έξω από το Γραφείο τού Αν. Καθηγητή  και στο e-class.