Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο ΄"

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο ΄" 

Η αναπλήρωση των παραδόσεων του μαθήματος "Συγκριτική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από το Πρωτότυπο και τους Ο΄¨  θά γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στην Α΄Αίθουσα ώρα 12-3. Το μάθημα της Παρασκευής  8 Μαΐου 2015 πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εκ του Γραφείου του Διδάσκοντος
Αναπλ. Καθηγ. Σωτηρίου Δεσπότη