Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-2017 ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών» ορίζεται ως ακολούθως:

1η Επιλογή:
α) E. Π. Περσελής, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μελετήματα, Aθήνα, Eκδόσεις Γρηγόρη.
Εξεταστέα ύλη σελίδες: 16-25 και 40-111.
β) E. Π. Περσελής, Χριστιανική Αγωγή και Σύγχρονος Κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της Χριστιανικής Αγωγής, Aθήνα, Eκδόσεις Αρμός (To σύγγραμμα αυτό διενεμήθη στο μάθημα: «Θεωρία και πράξη της Χριστιανικής Αγωγής» κατά το χειμερινό εξάμηνο).
Εξεταστέα ύλη σελίδες: 147-241.

2η Επιλογή:
α) E. Π. Περσελής, Κατήχηση και Παιδεία. Μελετήματα χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής, Aθήνα, Eκδόσεις Γρηγόρη.
Εξεταστέα ύλη σελίδες: 35-57, 79-96, 115-125,141-151, 157-171.
β) E. Π. Περσελής, Χριστιανική Αγωγή και Σύγχρονος Κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της Χριστιανικής Αγωγής, Aθήνα, Eκδόσεις Αρμός (To σύγγραμμα αυτό διενεμήθη στο μάθημα: «Θεωρία και πράξη της Χριστιανικής Αγωγής» κατά το χειμερινό εξάμηνο).
Εξεταστέα ύλη σελίδες: 147-241.

Από το Γραφείο