Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2017)

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017Υποβολή αιτήσεων: έως 5/3/2017

Προσφέρονται υποτροφίες για πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (MA) με τίτλο: "International Public Service Relations".

Η περιγραφή του προγράμματος βρίσκεται στoν εξής σύνδεσμο:
https://issuu.com/uni_nke/docs/ipsrma_brochure_online
Προσφέρονται υποτροφίες για τρία (3) προγράμματα διδακτορικού επιπέδου (PhD):
1. PhD in Public Administration Sciences
2. PhD in Military Sciences
3. PhD in Military Engineering Sciences

Πληροφορίες για τα προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://en.uni-nke.hu
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.