Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ὁ Τομέας Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῆς Θεολογίας ἀπό τοῦ Θ΄αἰ. – Βιβλικῶν Σπουδῶν καί πολιτιστικοῦ βίου τῆς Μεσογείου προγραμμάτισε τήν κρίση τῆς Διπλωματικῆς ἐργασίας (Master) τοῦ κ. Σταύρου Μουτάφη (Α.Μ. 94305)  μέ θέμα: «Ἡ Ἐκκλησιαστική οἰκονομία κατά τούς Ἱερούς Κανόνες», μέ ἐπιβλέποντα τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ. Κύριλλο Κατερέλο, Καθηγητή καί  Μέλη τούς: Ἐπίκουρη Καθηγήτρια κ. Εἰρήνη Χριστινάκη καί Ἐπίκουρη Καθηγήτρια κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου 2017, ὥρα : 11.30΄ στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τοῦ Τμήματος.

  Διευθυντής τοῦ Τομέα

 Ἐμμανουήλ Καραγεωργούδης
Ἀναπληρωτής Καθηγητής