Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-17: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για δωρεάν σίτιση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (και ιδιαίτερα οι πρωτοετείς) να ενεργοποιήσουν το συντομότερο την συγκεκριμένη κοινωνική παροχή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β' 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Στον ακόλουθο συμπιεσμένο φάκελο: https://goo.gl/P05bpv

είναι διαθέσιμα όλα τα σχετικά έγγραφα (αίτηση, όροι, προϋποθέσεις) τα οποία καλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά πριν την υποβολή της αίτησής σας.

Δωρεάν λογισμικό για την αποσυμπίεση και το άνοιγμα του φακέλου μετά τη λήψη του: http://www.7-zip.org/download.html

Σημειώνουμε ότι η ενεργοποίηση της παροχής αυτής είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εγγραφή σας στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις των Γραμαμτειών των Τμημάτων.

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών (στο οποίο θα απευθύνεται η αίτησή σας) στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210-3688216, 210-3688230, 210-3688228)


Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας