Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 2016-17 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Στο έγγραφο που ακολουθεί: http://goo.gl/FRtcDh

είναι διαθέσιμο:

α) Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος όπως θα ξεκινήσει να ισχύει από το νέο ακαδ. έτος 2016-17. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών είναι και ο τρόπος υπολογισμού του πτυχίου βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Στη σελίδα 9 του εγγράφου θα βρείτε μια ενδεικτική οδηγία σχετικά με τα απαιτούμενες Πιστωτικές Μονάδες για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.

β) Το πρόγραμμα διδακτικής επάρκειας όπως θα ξεκινήσει να ισχύει από το νέο ακαδ. έτος 2016-17 με οδηγίες για τα σχετικά μαθήματα τα οποία πρέπει να δηλώσετε και να περάσετε για την απόκτησή της.

Σημαντικό! Οι πληροφορίες του εγγράφου είναι αυστηρώς ενδεικτικές και υποκείμενες σε μερική αναθεώρηση. Σε οριστικοποιημένη έκδοση αναμένεται η δημοσίευση του εγγράφου για το πρόγραμμα σπουδών και τη διδακτική επάρκεια προς τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

Από τη Γραμματεία