Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε για την υπ'αριθμ. 88663/Ζ1/31-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος σε φοιτητές και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-2016) βάσει του οποίου καλούνται οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων να δέχονται τις αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθμ. 2/19625/0026/2013 Κ.Υ,Α, (ΦΕΚ 393 Β ́).

H εγκύκλιος, τα δικαιολογητικά, το ΦΕΚ και το έγγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς τη Γραμματείας περιέχονται στο συμπιεσμένο αρχείο το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.
 
Από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ