Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο΄"

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Β΄ Εξάμηνο
«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο΄»
Εξεταστέα ύλη

Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Σημειώσεις από τις Παραδόσεις του μαθήματος που αφορούν την ερμηνεία των κεφ. 6-11 απο το βιβλίο του προφήτη Ησαϊα (Επιμ. Αφροδ. Αγαπητού, ΕΤΕΠ). Θα τις προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται απέναντι από τη Σχολή.

Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο΄ 

Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Β. Γ. (2014). Τά Βιβλία τῶν Προφητῶν  Ἰωνᾶ και Ἀββακούμ: Ἀθήνα:  Ἔννοια.
Εισαγωγής: Σελίδες 43-1128
Ειδικότερα:
i.                 Ιστορικότητα του προσώπου του προφήτη Ιωνά: σελ. 43-45.
ii.                Ομοιότητες του προφήτη Ιωνά με τον προφήτη Ιερεμία: σελ. 46.
iii.               Περιεχόμενο και διαίρεση βιβλίου: σελ. 47-51.
iv.              Σκοπός συγγραφής του βιβλίου: σελ. 51.
v.                Φιλολογική ενότητα βιβλίου: σελ. 52-53 και 56-57.
vi.              Συνάφεια διήγησης του προφήτη Ιωνά και ελληνικών μύθων: σελ. 62-65.
vii.             Είναι το βιβλίο του προφήτη Ιωνά αλληγορία;: σελ. 70-71 (Μερικοί θεωρούν... διδακτικό σκοπό).
viii.            Επιχειρήματα υπέρ και κατά της συγγραφής του βιβλίου από τον προφήτη Ιωνά: σελ. 77-80 (Τα επιχειρήματα... και Ιουδ. 4,10).
ix.               Θρησκευτική αξία: Παγκοσμιότητα του Θεού: σελ. 97-98 (και οι δύο σελίδες ολόκληρες).
x.                Μηνύματα για μετάνοια και προσευχή: 100-101 [Ο συγγραφέας του βιβλίου... για τη σωτηρία του (2.3-10)].
xi.               Κανονικότητα βιβλίου προφήτη Ιωνά και μορφές Τέχνης: σελ. 111 (Επιπλέον... ανάστασης του Χριστού).
xii.             Προφήτης Ιωνάς και υμνογραφία: σελ. 112 (Στην ορθόδοξη υμνογραφία... Προφήτη Ιωνά).


Η ύλη στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο είναι ΟΛΟ το βιβλίο (κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) του βιβλίου του Προφήτη Ιωνά, καθώς και ο υπομνηματισμός του βιβλίου του Ιωνά, που περιλαμβάνεται στο κείμενο του ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΩΝΑΝ ΚΑΙ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΑΣ (MIGNE PG 49, στ. 305 και εξής)