Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015Συγκεντρωτική αναφορά σε υποτροφίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2015. 

Προσκαλούνται τόσο οι μεταπτυχιακοί, όσο και οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές προκηρύξεις.

Δημοσίευση υποτροφιών «Νικολάου Κρήτσκη» 2013-14 [Προπτυχιακές]

Δημοσίευση υποτροφιών «Ζωσιμά» 2014-15 [Προπτυχιακές]

Δημοσίευση υποτροφιών «Ζωσιμά» 2013-14 [Προπτυχιακές]

Δημοσίευση υποτροφιών «Τριανταφυλλίδη» 2014-15 [Προπτυχιακές]

Δημοσίευση υποτροφιών Τριανταφυλλίδη 2014-15 [Μεταπτυχιακές και διδακτορικές] http://www.soctheol-uoa.info/2015/08/8-2013-2014.htmlΑπό τη Γραμματεία