Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΚΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MASTER) ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗ

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ὁ Τομέας Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῆς Θεολογίας ἀπό τοῦ Θ΄αἰ. – Βιβλικῶν Σπουδῶν καί πολιτιστικοῦ βίου τῆς Μεσογείου προγραμμάτισε τήν κρίση τῆς Διπλωματικῆς ἐργασίας (Master) τῆς κ. Νεκταρίας-Κυριακῆς Ἀσπιώτη  μέ θέμα: «Οἱ Ἱεροί Κανόνες τοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας», μέ ἐπιβλέπουσα την Λέκτορα κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου καί  Μέλη τούς: Θεοφ. Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο Κατερέλλο, Καθηγητήν καί Αρχιμ. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ,  Καθηγητήν,  τήν Δευτέρα 22 Ἰουνίου 2015, ὥρα : 11.30΄ στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τοῦ Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας