Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-16 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

            Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ. Β΄) και την απόφαση της 13ης Γ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της 26.5.2015, γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό κατάταξης των πτυχιούχων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
            Όλες οι κατηγορίες πτυχιούχων κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ: https://goo.gl/bzUziu
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1.      Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Εξεταστέα Ύλη: από το βιβλίο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗΣ, Εξουσία και Θρησκευτική Αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα (Ιπποκράτους 43, ισόγειο) τα ακόλουθα κεφάλαια:
·         Κεφάλαιο Δεύτερο
·         Κεφάλαιο Τρίτο
·         Κεφάλαιο Πέμπτο
·         Κεφάλαιο Έκτο
·         Κεφάλαιο Όγδοο
·         Επίλογος

2.      Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Εξεταστέα Ύλη: Απόστολου Νικολαΐδη, Δόγματα και Κοινωνία (όλο το βιβλίο)
Το βιβλίο δίδεται από τις εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2009

3.      Θρησκευτική Λογοτεχνία
Εξεταστέα Ύλη: Παντελή Β. Πάσχου, Παπαδιαμάντης. Μνήμη Δικαίου μέτ΄ εγκωμίων. (όλο το βιβλίο) Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1991

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από 1 έως  15 Νοεμβρίου 2015 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00.

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.      Αίτηση του ενδιαφερομένου (το έντυπο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά)


2.      Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για τους πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας και τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3.      Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 

           
ΗΜΕΡΕΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016


1.      Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Ημερομηνία εξέτασης: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 11.00-13.00

2.      Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Ημερομηνία εξέτασης: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 11.00-13.00

3.      Θρησκευτική Λογοτεχνία
Ημερομηνία εξέτασης: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 11.00-13.00

Τόπος εξέτασης:        Αμφιθέατρο Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας,
                                    Θεολογική Σχολή, Παν/πολη Ζωγράφου

                                                                                                3.6.2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας