Καλώς ήλθατε στο παλαιό Κέντρο Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας! (2011-2017)

Σημαντικό! Από Κυριακή 23/04/2017 το παρόν Κέντρο Ενημέρωσης, δεν ενημερώνεται πλέον και το υλικό του διατηρείται για αρχειακούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις οι σχετικές με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έιναι διαθέσιμες στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.soctheol.uoa.gr/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014)

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 6/7/2015 
Αναλυτικά οι προκηρύξεις (δικαιολογητικά, κατάθεση αιτήσεων): http://goo.gl/7nyxIk

1. Δωρεά Α. Αργυριάδη  εις μνήμη Πρύτανη Α. Αργυριάδη: Μία (1) υποτροφία,  σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές  σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master.Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 792,37.  

2. Δωρεά Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά: Μία (1) υποτροφία σε πτυχιούχο του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς», προτιμωμένου των οικονομικά ασθενεστέρου, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους.  Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ 500,00. 

3. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας Ευρώ 600,00. 

4. Μαρίας Στάη: Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ (8) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό Ευρώ 500 και β) στην Ελλάδα Ευρώ 200.

5. Κ.Δεσποζίτου-Ε.Φώτη: Τέσσερις (4) υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές  στο Εξωτερικό και ειδικότερα στους Κλάδους της ακτινοδιαγνωστικής Τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες καθορίζονται: α) στο χώρο της ακτινοδιαγνωστικής και ειδικότερα στο πεδίο του Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic resonance) και β) στο χώρο της ακτινοθεραπευτικής και ειδικότερα στο πεδίο ακτινοθεραπείας όγκων του αναπνευστικού συστήματος. Μην. ποσό υποτροφίας Ευρώ  700 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  06-07-2015

Πληροφορίες
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Τηλ. 210-3689.132-134